WordPress › Błąd
Status przekierowania HTTP musi być kodem przekierowania typu 3xx.